A volt 12. c oldala
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Menü
     
Képtár
     
Tételek
     
Egyszerű modul

 

     
Történelem tételek
Történelem tételek : E) 1. Görög polisz és polgárai ( Spárta, Athén)

E) 1. Görög polisz és polgárai ( Spárta, Athén)

  2008.03.19. 21:26


 

A görög polisz és polgárai

 

Spárta

A mükénéi központok megszűnése után, az emberek magukénak tekintették a földet. Megművelték, érdekükben volt többet termelni és azt értékesíteni. Kb. 300 ilyen városállam (polisz) jött létre, amit eleinte a királyok irányították, de hatalmuk korlátozott volt. A királyokat elűzték, és az arisztokrácia vette át a hatalmat. Létrejött az adósrabszolgaság, az arisztokrácia erőszakos pénzszerzése miatt. A túlnépesedés következtében elkezdődik a gyarmatosítás. Az anyaország és a gyarmatok között kereskedelmi kapcsolat marad, a gyarmatosítás a VI. sz.-ra befejeződik.

Spártát a dórok hozták létre Kr.e. 900 körül, az akhájokra rátelepedve. Néhány falvat hoznak létre, amik később egyesülnek, így jött létre Spárta, melynek végleges határai a VII. sz.-ra alakulnak ki. Egyenlő földterületeket osztanak ki, vaspénzt veretnek.

A társadalom három rétegű:

Teljes jogú polgárok: 30 évnél idősebb spártai férfiak, akik irányítanak, és szavaznak. Háborúban ők katonáskodnak.

Perioikoszok: kb. háromszor annyian vannak, mint a polgárok, ők a meghódított népek polgárai. Választójoggal nem rendelkeznek, háborúban gyalogos katonák. A spártaiak megvédik őket, ezért nem lázadnak. Ők a termelő munkások, iparban dolgozók.

Akhájok: alávetettek, kb. tízszer annyian vannak, mint a polgárok. Nem rabszolgák, az állam tulajdonai, de bárki megszégyenítheti, vagy megölheti őket. Mezőgazdasággal foglalkoznak. A katonák rajtaütésszerűen támadnak ellenük.

A népet két király, és 28 vén irányította. A királyok hatalma formális, háborúban hadvezérek, békében vallási vezetők. A hatalom a 28 vén kezében van, ők a geruszia. 60 év felettiek.

Minden 30 évnél idősebb férfi tagja lehetett az apellának. Ők a szavazópolgárok, de csak igennel vagy nemmel lehetett szavazni.

Spártai nevelés:

Amikor egy gyerek megszületett a vének elé vitték, akik eldöntötték, hogy elég életre valónak találják e. Ha nem volt az, kitették a Taügetosz nevű hegyre és otthagyták.

A fiúk 7 éves korukig dajkák kezében vannak, majd harcolni tanítják őket. Kevés élelmet kapnak, alvóhelyüket maguknak csinálják. 30 éves koruk után házasodhatnak, 60éves korukig harcolnak (ha megérik). Amikor a fiút elviszik katonának, az anyja egy pajzsot ad fiának: „Ezzel vagy ezen!” felkiáltással. A legnagyobb szégyen, ha valaki a hátába kapta a nyilat, mert ez arra utalt, hogy megfutamodott az ellenség elől. Ebben az esetben nem lehetett eltemetni a katonát. A lányokra is nagy figyelmet fordítanak, edzik őket, hogy jobban bírják a szülést.

 

 A görög polisz és polgárai

 
Kr.e 13.sz. – a tengeri népek vándorlása idején Hellász területére kerülnek a dórok, jónok,
akhájok. Elpusztítják a régi égei kultúrákat (Mükénéi, Krétai), melyek az ókori keleti kultúrákhoz hasonlítottak.
 
Nagy államalakulatok helyett sok önálló városállam, polisz jön létre, ahol raktározó gazdálkodás helyett földmagántulajdon van.
 
Túlnépesedés kezdődik, ezért a hajózó görög nép gyarmatosításba kezd a mediterrán területeken. Sajátos kapcsolat jön létre:
Az anyaváros iparcikkeket és speciális termékeket küld a gyarmatra nyersanyagért cserébe.
 
Kr.e.6. sz.-a punok, perzsák, latinok is kezdenekterjeszkedni, s ez konfliktusok forrása lesz.
 
Kr.e. 7. sz. - megszűnik a poliszokban a királyság, s a vezetők a leggazdagabbak lesznek,
Arisztokratikus köztársaságok jönnek létre. Az uralkodó csak korlátozott ideig lehet élen, utána újat választanak. Új réteg jön létre, az iparosokból, kereskedőkből, földművelőkből álló nép, a démosz.
 
A poliszok berendezkedése különböző, a két véglet Spárta és Athén, a többi átmenetet képez.
 
Athén
Athénban a demokrácia uralkodik, a politikába beleszóló polgárok cserépszavazással, vagyis osztrakizmosszal döntenek.
 
Kr.e. 621. – Drakón szigorú írott törvényeket alkot.
 
Kr.e. 594. – Szolón eltörli az adósrabszolgaságot, s magukat az adósságokat is.
-Bevezeti, hogy a népgyűlésen mindenki ott lehet, de tisztségviselő csak vagyonnal
            rendelkező lehet.
-A társadalom rétegei (évi gabonában):
            -500 mérősök, lovasok (300-500 mérő)
            -ökörfogatosok, zengitészek (200-300 mérő)
            -napszámosok, thészek (max 200 mérő)
-száműzik.
 
Kr.e. 560-627. – Peiszisztratosz bevezeti a Türanniszt, vagyis az egyeduralmi rendszert
            -a démosz tagjai gazdagodnak, földosztást rendez
            -bevezeti a vidékre kiszálló bíróságot
            -előnyös kereskedelmi szerződéseket köt
 
Kr.e. 510-ben megbukik a türannisz.
 
Kr e. 508.- Kleisztenész 3 részre osztja Athént: tengeri, városi és szárazföldi részekre
10 kerületet, vagyis phülét hoz létre, s mindegyikben lesz 1-1 rész a 3 terület-típusból, így egyenlően képviselheti magát a 3 típus a választásokon.
 
A görögök életében fontos volt a művészet, a tudomány és a sport.
Színházakba jártak, s olyan híres filozófusaik voltak, mint Szókratész, Platón vagy Arisztotelész. Ők rendezték az első Olimpiákat. Többistenhitűek voltak. 
 
Athén számára veszélyessé vált a perzsák fekete-tengeri terjeszkedése, mivel elvágta a kereskedelemben résztvevő poliszok kereskedelmi útvonalait.
I.Dareiosz elfoglalta a Boszporuszt, a Dardanellákat és Thrákiát.
 
Kr.e. 500-494. – Ión városok felkelése
            Athén 20 hajóval segíti, a perszák mégis leverik.
 
A perzsák a Boszporuszon át hajóhidat építettek, ám egy vihar szétverte a flotta felét, ezért Miltiádész 1 millió korbácsütéssel büntette a tengert.
 
Kr.e. 492. – A szigetvilág érintésével Marathónnál kötöttek ki a perzsák.
A perzsa haderő 20-25 ezer, zömmel távolharcra kiképzett lovasokból és íjászokból állt, a tanácsadó Hippiász (Peiszisztratosz fia) volt.
 
A görög sereg 10 ezer athéniból, és 1000 szövetséges hoplitából állt, akik falanxban, közelharchoz való taktikával nyomultak előre. Vezetőjük Miltiádész, aki korábban a perzsákkal harcolt.
 
6400 perzsa és 192 görög halott árán a görögök győztek. A perzsák és a görögök is megindultak Athén felé, de egyszerre értek oda, ezért a perzsák visszafordultak.
 
Dareiosz halála után Perzsiában trónviszály lett, így 10 évig nem mozdultak, akkor Dareiosz fia, Xerxész került a hatalomra.
 
Eközben Athénban 2 nézet alakult ki:
            -Ariszteidész: a szárazföldi hoplita haderőt kell fejleszteni (földművelők)
            -Themisztoklész: hajóflottát kell fejleszteni (iparosok, kereskedők)
Osztrakizmosszal döntöttek: Ariszteidészt 10 évre száműzték, és 200 triérészt építettek.
 
Kr.e. 480. – Xerxész csapatai a szárazföld mentén közeledtek 200 ezer katonával és 650
            (kereskedelmi) hajóval. A görög poliszok sorra megadják magukat a szorosig.
 
A Thermopülai-szorosnál sorakoznak föl a görögök. Ephialtész aranyért cserébe mutata a perzsáknak egy hegyi utat, mellyel a görögök mögé kerülhettek. A görög hadsereg zömét haza küldik, de Leonidászt (spártai) és 300 katonáját lemészárolják.
 
A görögök az Isztmoszi-szorosig vonultak vissza, feladva Boiotiát és Attikát. Themisztoklész Attika lakosságát a Szalamiszi-szigetre költöztette át, így a perzsák az üres Athént pusztították el.
 
Themisztoklész elérte, hogy a Szalamiszi-szigeteknél lévő öbölben legyen a csata, ahol a rövid és gyors hajókból álló görög flotta könnyedén legyőzte a hosszú és lassú perzsa hajókat. (Kr.e. 480.)
 
Kr.e. 479. – Plataianál sor került a döntő szárazföldi ütközetre, ahol a spártai fővezér,
            Pauszaniász győzött
A Mükálé-hegyfoknál is győzött a görög flotta, biztosítva fölényüket az Égei-tengeren.
 
Kr.e.478.- a hazatért Ariszteidész javaslatára létrejön a Déloszi-szövetség a háborút pártoló
            poliszok között. Spárta ellenezte.
 
A görögök vezetését Miltiádész fia, Kimón vette át, akit poltikai okok miatt 10 évre száműztek. Egy egyiptomi perzsa-ellenes felkelés miatt, amit nem tudnak megnyerni, visszahívják, s Ciprusnál győzelmet arat.
 
Kr.e. 448-ban békét kötnek a perzsákkal.
            -perzsák lemondanak az égei-tengeri jelenlétről
            -a szorosok szabadok lesznek
            -a ión városokat visszacsatolják a görögökhöz
            -Athén lemond a terjeszkedésről
            -mindkét fél lemond a bosszúállásról
 
A háború 1. szakasza: Kr.e. 492.-480.
                2. szakasza: Kr.e. 480.-479.
                3. szakasza: Kr.e. 479.-448.
 
Hamarosan a Déloszi-szövetség átalakult, s a tagok Athén adófizetőivé váltak. Athéna kilépni kívánó tagokat fegyverrel kényszerítette a maradásra.
A poliszok a kereskedelemben is vetélytársakká váltak. Elsősorban Athén és Korinthosz között éleződtek ki az ellentétek.
Spárta követelte a Déloszi-szövetség megszüntetését, de Athén ezt megtagadta. Spárta hadat indított Athén ellen:
 
Kr.e. 431.-404. – kitört a Pelloponészoszi háború
            Eleinte egyik fél sem tudta megtörni a másik erejét, míg Athénban ki nem tört a pestis.
 
Kr.e. 404-ben békét kötöttek:
            -felbomlott Athén szövetségi rendszere
            -flottáját leszerelték
            -városfalait lerombolták

A poliszok válságát a háború sem tudta megoldani. A gazdaság már nem tudott fejlődni. A demokrácia támaszát jelentő kézműves és paraszti réteg elszegényedett, városukért felelősséget érző polgárokból, a szavazatukat anyagi előnyökért árusító tömeg lett.  

 

egy másik kidolgozott tétel:

 

A görög polisz és polgárai
 
I. A polisz rendszer kialakulása
 Korai korszak
-         krétai, mükénéi kultúra
o       Balkán-fsz. D-i része, Égeit-t. szigetvilága, Kis-Ázsia Ny-i partvidéke
-         Ókori K-hez hasonlít, csak nem folyam menti
o       raktárgazdálkodás, életmód
o       kereskedelem K-tel
o       szerkezet:        - erős kp.-i hatalom
- istenként tisztelt uralkodó (katonai, közgazdasági vezető)
- városonkénti államok
o       írás: lineáris A, B
 
Átmeneti korszak (Kr.e. XII. sz. – Kr.e. VIII. sz.)
-         K-NY-i tengeri népek vándorlása
o       kp.-i hatalmak meginognak > nincs erős hatalom!
o       dórok jönnek
o       mükénéi kultúra elpusztul
o       megmarad:       - italikusz nép
- dór, jón, akháj „görög törzsek”
            - Égei-t.
            - kicsi nyelvi, vallási különbségek
-         föld
o       eddig: palota- / templomgazdálkodás: földjein dolgozók tartoztak a közösséghez
o       most: magántulajdon a föld
§         közösség tagja (polgár) csak a földbirtokos
§         dór arisztokrácia birtokot szerez                                
dórok kisebb rétegei kisbirtokokat szereznek
-         miattuk kerülnek magántulajdonba a földek
-         vas megmunkálása
o       eddig: bronz
o       vas: olcsóbb, könnyebben beszerezhető > nem kell a kereskedelem,mint a bronznál
-         saját törvény, pénz, istenek, király (nincs isteni, valódi hatalma > báb)
o       arisztokraták uralkodnak > arisztokratikus / oligarchikus
o       politikai erő annál, akinél a gazdasági erő (gazd.-i erő ott, ahol a politikai)
 
Görög gyarmatosítás, kolonáció
-         sok kis medence
o       felosztják maguk között
o       polisz: város + várost körülvevő földek
§         ~ 300
§         kicsik (legnagyobb: Athén ~ 100 000 lakos)
§         egymás mellett, egymástól független élet
-         mediterrán T
-         tagolt partvidék > hajózás kereskedelem
-         hegyek (Eurázsiai gyűrt hg. tagjai) >     - ércek, ásványi anyagok
- jó minőségű kő > távolságokat át tudnak hidalni
                                                                            Egyiptom: rossz kő > oszlopcsarnokok
-         kevés gabonatermelésre alkalmas T
o       túlnépesedés > vándorlás, különben éhen halnak
§         Égei-t. > Fekete-t.> Földközi-t. > Márvány-t. > É-Afrika > Itália > D.-Fro.
Ř      Nagy Görögo. létrejön (~ Földközi-t.)
o       partmenti hajózás
§         nem tudnak nyílt tengeren tájékozódni
-         minden poliszhoz tartozik gyarmatváros (D-Itáliából, Szicíliából, É-Afr.-ból)
o       metropolisszal folyamatos szellemi, kereskedelmi kapcsolat
§         POLISZ <> GYARMAT kereskedelmi kapcsolat
> lakosság, kész iparcikkek, munkaigényes, szállítást nem tűrő mezőgazdasági termények
< gabona (!), ipari nyersanyag, rabszolga (beszélő szerszám, nehéziparban – bányák, fémmegmunkálás)
-         HAJÓZÁSRA ÉPÜL > sebezhető (Dareiosz kihasználta)
-         Kr.e. VI. sz.: nem tudnak több gyarmatot létrehozni
o       konkurencia: pun (Karthágó), rómaiak (Itália), perzsák
o       túlszaporodásra megoldás
§         későn alapítanak családot > kevés gyerek
§         háborúk
§         „Tajgetosz”
-         minden poliszban, de csak Spártában legális (gerúszia)
-         máshol: szülő dönt
-         főleg a nőket teszik ki (költséges, kis hatékonyságú)
Ř      7-8 éves kortól begyűjtik, és „nyilvános célra” használják
-         ffi-ffi kapcsolat > „veszélytelen”
-         hatása
o       kereskedő, kézműves, szegény kivándorló réteg megerősödik > DÉMOSZ erősödik, egyre nagyobb politikai hatalmat kap > harc az arisztokratákkal
 
II. Athén, Spárta
-         mindegyik polisznak más a szerkezete
o       2 véglet: Athén, Spárta
Athén
-         jó helyen > sok gyarmat > sok hajó kell > ipar fellendül
-         mezőgazdaság: zöldség, szőlő
-         Kr.e. 621: Drakón (arkhón) írásba foglalja a törvényeket
o       tálió-elv (szemet szemért)
o       arisztokráciának előjogai vannak
Kr.e. 594: Szolón (arkhón) törvényei
o       4 vagyoni osztály az éves jövedelem szerint
§         500 mérős (500-) - nehézlovasság
§         lovag / lovas (300-500) – könnyűlovasság
§         ökörfogatos (200-300) – gyalogság
§         napszámos (-200) – gyalogság
o       teherlerázás: adósrabszolgaság eltörlése
-         Kr.e. VI. sz.: arisztokrácia és a démosz kb. egyenlően erős
o       egyik réteg sem enged a másik javára > TÜRANNISZ rendszer
Kr.e. 560-527: Peiszisztratosz
o       bevezeti a türannisz (=egyeduralmi) rsz.-t
o       metropoliszokban
o       arisztokraták földjét a démosznak adja > arisztokrácia fölé kerülnek
o       mozgó bíróság
§         nem kell kimaradni a démosznak a munkából > jövedelemből
Kr.e. 527-510: Hippiász, Hipparkhosz (P. fiai)
o       démosz nagyobb hatalmat akar > elűzik
-         Kr.e. 508: Kleisztenész kidolgozza a demokráciát
o       10 phülére osztja, mindegyikben:         1/10 város (kézműves > démosz)
1/10 vidék (arisztokrácia)
1/10 tengerpart (kereskedő > démosz)
o       állam felépítése
1.      metoikosz: idegen, állampolgárság nélküli > nem politizálhat
2.      rabszolga: nem politizálhat
3.      polgár: 20 év feletti ffi politizálhat (csak 10% > nem demokratikus)
§         ekklészia: népgyűlés
-         törvényhozás
-         agorán (főtér) üléseznek
-         érvényesség: 5000 főtől
-         kötelező részvétel
-         tisztségeket fizetés nélkül kötelező elfogadni (tisztségeket évente sorsolják, kivéve a sztratégoszokat)
§         héliaia: bíróság
-         6000 fő
-         mindenki különböző üggyel foglalkozik
-         részvételért napidíj
§         bulé: tanácskozó testület (~ parlament)
-         400 fő: 4 alapító törzsből > 500 fő: 10 phüléből
-         folyamatos ülésezés min. 50 fővel
-         részvételért napidíj
§         sztratégosz: hadvezér
-         10 fő
-         választják > több évig is lehet
§         arkhón: tényleges vezető (~ kormány)
-         1 > 3 > 9 fő
-         arisztokratikus
-         életfogytiglan > 10 év > 1 év
§         areioszpagosz: vének tanácsa
-         volt arkhónok
-         Árész dombján a templomban (innen a név)
-         egyre jelentéktelenebb, mert a démosz erősödik > Kr.e. 461-től korlátozva
§         osztrakizmosz: cserépszavazás
-         6000 szavazattól érvényes (nincs tartózkodás)
-         10 évre száműzetés a „nyertesnek”
-         türannisz elkerülésére
-         aki dolgozik sokat dolgozik ingyen       > később nem akarnak szerepet vállalni
> szegények még jobban elszegényednek
                 > korrupció > napidíj bevezetése (Periklész) > Athén anyagilag belerokkan > Déloszi-szöv. pénzét lopja > szöv. összeomlik > Athén összeomlik > makedón uralom
 
Spárta
-         Peloponésszoszi-fsz.-en
-         népei: dórok (leigázzák az akhájokat), akhájok
-         katonaállammá alakítja Lükurgosz király
o       elszigeteli a többi polisztól > vaspénz: csak itt fogadják el
o       7 éves kortól katonáskodás
o       egyenlő föld (klarosz)
o       állam felépítése: arisztokratikus (minden tisztség választott!)
1.      perioikosz: körüllakó (hegyekben)
- nem előkelő dórok
- iparos, bányász, hadsereg: gyalogos > nélkülözhetetlen
2.      helóta: leigázott akháj
- földműves, házkörüli, kétkezi munkás
- termés ˝-ét megtarthatja > nem rabszolga
3.      polgár: 30 év feletti ffi
- dór, katona
 
§         apella: népgyűlés (jóváhagy)
§         ephorosz: tényleges irányító
-         5 fő
§         király: hadvezér, vallási vezető
-         2 fő
 
§         gerúszia: vének tanácsa
-         28 fő
-         60 éven felüli
-         népgyűlést összehívja, kérdéseket összeállítja
-         babákról döntenek (borba teszik az újszülöttet: csuklik > Tajgetosz)
-         katonaság > sokat vannak távol a polisztól > rádöbbennek, hogy másként is lehet élni
o       7-20 év: kiképzés
§         anya pajzsot ad: „Ezen vagy ezzel!” > nem adhatod meg magad,nem menekülhetsz el
§         krüpteia: helótagyilkolás (~ érettségi) > nincs helótalázadás
o       20-30: katonatábor
o       30-: politikai pálya
§         család másodlagos
 

     
Friss
     
Linkek
     
Bölcsességek

     
Szavazás
Lezárt szavazások
     
Lélekszámláló
Indulás: 2006-12-09
     

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt